| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Quy trình làm việc

Page history last edited by xHuy8x 12 years, 2 months ago

Sơ đồ quy trình thực hiện:

 

1. Nhóm trưởng thông báo dịch số mới

2. phân công dịch

3. hiệu đính bản dịch (lần 1,2,3...) 4. dàn trang
         
8. thông báo rộng rãi 7. gửi cho admin FCM 6. ấn bản hoàn chỉnh 5. hiệu đính bản in
(lần 1,2,3...)

 

1. Khi một số đã hoàn tất mọi công đoạn hoặc đã bản dịch đã hoàn chỉnh thì nhóm trưởng sẽ ra quyết định tiến hành biên dịch số mới. Lưu ý: nếu đã có bất kì bản dịch nào thuộc số sắp tiến hành thì cần thông báo trước, nếu không sẽ chỉ có giá trị tham khảo.

 

2. Các dịch giả sẽ chọn lấy bài mà mình thích hoặc có sở trường. Mọi người dựa vào Danh mục bài viết của mỗi số để chọn bài phù hợp, tránh dịch trùng lắp. Mọi người nên hình thành sở trường ở một chuyên mục nhất định, như thế quá trình phân công sẽ dễ dàng hơn.

Trong khi đó, trưởng nhóm sẽ chuẩn bị trước các thành phần phụ bên trong tạp chí.

  • Trước khi dịch bài, tham khảo Mẫu phụ trang để tránh dịch lại các mẫu đó.
  • Khi dịch bài, cố gắng viết đúng chính tả (chú ý các quy ước về dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc, …). Tham khảo tại đây: Quy ước chính tảCác lỗi chính tả thường gặp .
  • Nếu gặp từ khó, câu không biết dịch, cố gắng dịch theo hiểu biết của mình, nhưng đừng quên để lại câu/từ gốc tiếng nước ngoài ở kế bên để người hiệu đính tiện kiểm tra.
  • Đừng trông đợi vào trí thông minh của Google Translate, tuy nhiên, sẽ là gợi ý tốt cho những câu tương đối khó. Một từ điển chuyên ngành như http://en.vi.open-tran.eu sẽ giúp ích rất nhiều.
  • Không quên để lại nguồn ở cuối bài dịch để đối chiếu, nguồn có thể tìm thấy ở đây (tiếng Anh) và ở http://fullcircle-mag.fr...issue29:recapitulatif (tiếng Anh-Pháp, thay số 29 trong địa chỉ bằng số tạp chí tương ứng). Nguồn tiếng Anh thuần túy đôi khi bị lượt bớt khi đưa vào ấn bản. Nguồn tiếng Anh-Pháp có độ tin cậy cao hơn và đầy đủ hơn vì được trích trực tiếp từ trong tạp chí gốc đã phát hành.
  • Khi dịch xong, vui lòng đưa lên tapchifc.pbworks.com. Nếu gặp khó khăn khi đưa lên pbworks, thì có thể gửi qua hộp thư chung, nhưng phải đề vào tập tin đính kèm. Tiêu đề của bản dịch phải theo chuẩn chung sau: "Số XX: tựa bài", ví dụ "Số 30: Hỏi và Đáp". Chú ý một số kí tự sau không được phép có trong tiêu đề: . [ ] ? & | / \ + # %

 

3. Mỗi bản dịch cần có ít nhất 3 người kiểm tra lại. Người có vai trò "Hiệu đính cấp cao" phải đối chiếu giữa bản dịch và bản gốc để tìm lỗi về nghĩa, cú pháp, dư/thiếu thành phần v.v.. Những người "Hiệu đính cơ bản" phải đặt mình vào vị thế của đọc giả, tìm lỗi chính tả, câu cú có mạch lạc, dễ hiểu hay không, chú ý việc lặp từ, thừa từ, nhất là đối với các đại từ: tôi, nó, chúng, …

Cách sửa:

  • Nếu chắc chắn, sửa đè lên từ/câu sai.
  • Nếu không chắc, gạch từ/câu sai, sửa lại kế bên bằng màu khác. Nếu thấy cần thiết, comment cho biết lí do sửa.

Sau khi đã kiểm tra xong, để lại lời nhắn ở cuối trang cho biết đã kiểm.

 

4. Dàn trang sẽ do các thành viên biết sử dụng Scribus làm. Xem Quy trình dàn trang.

 

5. Sau khi dàn trang xong, các thành viên dàn trang sẽ gởi tập tin .sla cho trưởng nhóm ráp lại và xuất ra tập tin PDF. Các thành viên khác có trách nhiệm xem lại một lần nữa, kiểm tra các lỗi trình bày, các lỗi còn sót ở bản dịch, lỗi không khớp ngữ cảnh.

 

6. Khi đã ổn định, trưởng nhóm sẽ đưa ra bản hoàn chỉnh.

 

7. Trưởng nhóm sẽ gửi email kèm theo ấn bản hoàn chỉnh cho admin của trang fullcirclemagazine.org để họ đăng tải lên. Trong thời gian này vẫn chưa được phép thông báo rộng rãi cho mọi người biết.

 

8. Sau khi họ đã đăng tải lên trang chủ thì chúng ta có thể thông báo cho mọi người để tải về.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.