| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Số 31: Danh mục bài viết

Page history last edited by Hoang Huy 11 years, 7 months ago
Tựa bài Người dịch Hạn dịch Người kiểm Ghi chú
Lời tòa soạn Tung Dao    
 
Tin tức  anticafe
     
Chinh phục dòng lệnh  ubuntu fanboy
15/06/2010
TKM
 
Lập trình Python - P5  lengochuyoisp      
Universe of Sound  today
     
Máy chủ hoàn hảo - P1  TKM
     
Conversion  Tudt949
     
Windows 7
 today
  TKM
 
Linux Mint 7 animanx9
     
Phỏng vấn MOTU Tung Dao      
Thư bạn đọc
novice
     
Phái đẹp dùng Ubuntu novice      
Trò chơi trên Ubuntu today
  TKM
 
Hỏi và đáp today
     
Bàn làm việc của tôi today
  Tudt949
 
Top 5  Hoang Huy
June 9th 2010    

 

Nguồn:

http://fullcircle-mag.fr/wiki/doku.php?id=issue31:recapitulatif (nguồn lấy từ bản đã ấn hành)

http://fullcirclemagazine.org/docs/pmwiki.php?n=Issue31.Issue31

mrtuxhdb

Comments (10)

Nguyen Minh Thu said

at 11:39 pm on Mar 18, 2010

Tớ sẽ dịch 2 phần: Ubuntu Women (phái đẹp dùng Ubuntu) và Letters (Thư bạn đọc), từ trang 26-29.

today said

at 2:07 pm on Mar 19, 2010

Trong số này, mình sẽ cố dịch thêm bài Universe of Sound.

Phạm Duy Thăng said

at 11:08 pm on Mar 19, 2010

Today giành nhiều thế thì cố mà làm xong, ko là bị chém >:)

Quang_ND said

at 9:00 am on Mar 21, 2010

Hiện giờ KTX của mình đang tạm thời cung cấp Internet nên mình xin phép mọi người cho mình hoãn họp hành khoảng 2-3 tuần. Mình sẽ cố gắng đọc nhật ký để nắm bắt thông tin!

xHuy8x said

at 11:40 am on Mar 21, 2010

Sao chẳng ai ghi thời hạn nộp bản dịch hết nhỉ?

today said

at 12:29 pm on Mar 21, 2010

Có ai nói rõ lịch biểu đâu?

xHuy8x said

at 8:03 pm on Mar 21, 2010

Mình có thêm một cột Hạn dịch mà. Mình muốn mọi người từ từ làm quen với nó.

tudt949 said

at 10:24 am on Mar 22, 2010

Mình sẽ dịch bài "Conversion". Hoan nghênh các bạn có năng lực và thời gian đóng góp công sức ... Thanks to all!

lengochuyoisp said

at 10:23 pm on May 18, 2010

mình xin dịch phần program in python - part 5

dalmate@... said

at 8:18 pm on May 20, 2010

Số 31 phân chia dịch hết rồi hả mấy bạn? Đành đợi số sau vậy:(

You don't have permission to comment on this page.